Hlinikáreň zničila celú obec

Až 1 380 obyvateľov sa muselo vysťahovať z 228 domov v Horných Opatovciach pri Žiari nad Hronom. Celý proces trval 10 rokov. O likvidácii dediny rozhodla československá vláda v roku 1960 o deväť rokov neskôr ju úradne zrušili.

Horné Opatovce pritom patrili k najstarším obciam Žiarskej kotliny. Obec doplatila na výstavbu závodu vyrábajúceho hliník. Škodlivé exhaláty fatálne zasiahli do životného prostredia. Zvieratá trpeli a hynuli, napadnutý sneh bol na druhý deň čierny.

Pamiatkou na obec sú už len starý cintorín, kultúrny dom, škola a kostol.  Všetko ostatné bolo zlikvidované. V blízkosti Kostola sv. Vavrinca je smetisko. Potomkovia vysťahovalcov to považujú za ďalšiu devastáciu územia.

Osud miestnych sa zmenil v roku 1951, keď vtedajšia vláda rozhodla, že v katastri o vybudujú strategický podnik. Niektorí mali najskôr radosť, že vďaka novému Závodu SNP nájdu prácu blízko domu.

 No už krátko po spustení výroby boli okná na domoch  nepriehľadné. Ľudia sa so športových aktivít vracali špinaví od čiernej mastnej hmoty. Z okolitých pasienkov sa nevracal dobytok, nevládal sa totiž hýbať, začali hynúť včely a ovocné stromy prestali rodiť plody. Životu v obci škodil fluorovodík, polycyklické uhľovodíky, oxid siričitý, oxid hlinitý, arzén, uhlíkový prach a množstvo ťažkých kovov.

Vláda  tak pristúpila k rozhodnutiu, že obec zruší. Prví  predvídaví obyvatelia začali odchádzať už začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia.O výstavbe fabriky sa uvažovalo už od polovice roku 1950 a  mala slúžiť najmä zbrojárskemu priemyslu.

Postupne pribúdali prázdne domy, zostávali najmä starí ľudia. Väčšina vysťahovalcov skončila v susednom Žiari nad Hronom na nových sídliskách. Opustené územie Horných Opatoviec sa stalo mestskou časťou Žiaru nad Hronom.

Horné Opatovce sú prípad, keď človek výrazne zasiahol do krajiny tak, že ľudia tam nemohli ďalej už prežiť. Aj keď podobne zanikli viaceré obce, bolo to najmä kvôli výstavbe vodných priehrad. Horné Opatovce sú jedinou obcou, z ktorej sa ľudia museli vysťahovať pre znečistenie ovzdušia a pôdy. Dnes je hlinikáreň rozdelená medzi viacerých majiteľov.

Categories: Uncategorized