Rádioaktívny odpad zo zahraničia už nebudú spracovávať Slovensku

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS)  čaká na znenie zákona, ktorý môže priniesť zákaz spaľovania rádioaktívneho odpadu zo zahraničia. Zmluva s talianskou elektrárňou Caorso, na základe ktorej JAVYS spaľuje rádioaktívny odpad je zverejnená na stránke spoločnosti.

Prísľub na schválenie zákona o zákaze spaľovania zahraničného rádioaktívneho odpadu dostal minister životného prostredia Ján Budaj od predsedov koaličných strán. Ministerstvo plánuje ústavný zákon a to z dôvodu, aby opatrenia na ochranu životného prostredia boli trvácne.

Minister hospodárstva Richard Sulík uzavrel s ministrom životného prostredia dohodu o tom, že sa dodrží existujúca platná zmluva, ktorá predpokladá, že sa všetok taliansky odpad z elektrárne Caorso spracuje do roku 2023.

Rádioaktívny odpad sa na Slovensko dováža  z talianskej jadrovej elektrárne Caorso a za posledných päť rokov doviezli minimálne 860 ton rádioaktívneho odpadu. Elektráreň v Taliansku po havárii v Černobyle odstavili v roku 1990, pomohol tomu tlak verejnosti.

Po naplnení zmluvy už nebude JAVYS uzatvárať ďalšie zmluvy na spaľovanie jadrového odpadu zo zahraničia. Rezort hospodárstva pripomenul, že  prísne medzinárodné predpisy a všetok spálený odpad do krajiny pôvodu, na  Slovensku tak neostáva žiadna prebytočná rádioaktivita.

Z prostriedkov získaných cez taliansky kontrakt bude možné zaplatiť celú novú ekologickú spaľovňu. Ak by ho Slovensko nenaplnilo, hrozili ekonomické sankcie a škody.

Všetky rádioaktívne látky, ktoré sa nachádzajú v spáliteľných odpadoch sú spracovávané technológiami na spracovanie a úpravou RAO.

Procesom koncentrácie kvapalných odpadov a následne technológiou cementácie, respektíve ako zálievka do vlákno betónových objektov, ktoré následne ukladajú v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.  A aj procesom spaľovania spáliteľných odpadov a miešania vzniknutého popola do technológie cementácie a aj procesom lisovania pevných odpadov a ich následným uložením v Mochovciach.

Rádionuklidy, ktoré sú  odsávané vo forme aerosólov z priestorov kontrolovaného pásma, sú zachytávané na HEPA filtroch. Ďalej sa s nimi nakladá ako s rádioaktívnym odpadom a sú spaľované v technológii spaľovania.

Categories: Uncategorized